top of page

Hälsokällan Väst tar upp hur du håller din motivation på topp och hur du kan utveckla din träning i takt med att kroppen utvecklas. Vi kommer med tips, inspiration, kostråd och träningsprogram om du vill lägga upp en motionssatsning.

Det är alltid svårt att veta hur mycket träning som är lagom för att vara hälsosamt. Hur mycket träning krävs det för att lindra värk och depression?

Kan fysisk aktivitet lindra psykiska besvär? Hur kan du ändra ditt tankesätt för att få bättre motivation och ökad självkänsla?

Vi diskuterar hur du ska gå tillväga för att nå dina mål och visioner. Lär dig hantera stress genom planering, prioritering och att hinna få tid för dig själv för återhämtning och avslappning. Förändra din livsstil  genom att få bättre relation till kost, sluta röka och börja motionera. Våra temaföreläsningar går ut på sambandet mellan kost, stress, psykisk och fysisk hälsa.

Att komma igång

bottom of page