top of page

Vi arbetar med coachning hämtat från sportens värld. Vi ses antingen individuellt eller i grupp där vi ska hitta er drivkraft för att kunna utvecklas både fysiskt och psykiskt.


Du ska hitta nya vägar till dina mål, hitta nya sätt att utvecklas för att nå dit du vill. Framför allt ska vi ta fram en handlingsplan där du klargör för dig själv vad du vill uppnå och hur du ska gå tillväga.

Vi coachar inom; träning och hälsa, kost, jobb, familj eller livskvalité.

Coaching

bottom of page