top of page

FÖRETAG

Våra erbjudanden

Vi erbjuder företag helhetslösningar för att öka motivationen hos de anställda. Med den kunskap och erfarenhet, som vi har fått genom åren vill vi inge trygghet och vidareutveckla ansvar.

Tillsammans med ert företag anordnar vi friskvårdsdagar med massage och där vi även går igenom tänkta mål och tar fram dokument för att bestämma tidsramar. Vi gör alltid uppföljningar med utvärderingar för kundens räkning.

Friskvårdsdagar
bottom of page