top of page

Vi vet att det kan vara svårt att komma igång med sin träning. Ännu svårare är att hålla igång motivationen och att sedan fortsätta prestera.

Det är väldigt viktigt att hela tiden utveckla sin träning och att sedan träna kontinuerligt för att det ska ge resultat.

 

Men att träna rätt är inte allt, man måste även äta rätt. Hur ska man då nå sina mål och sedan få en ökad självkänsla? Något som många inte tänker på är att hur du mår och hur tränar har en direkt koppling till hur du presterar på arbetet. En person som mår bra både fysiskt och psykiskt kan hantera både stress och sina arbetsuppgifter på en helt annan nivå.

 

Hälsokällan har tagit fram 3 olika paket för ditt företag att ta del av.


Mini - Vi utför träningsupplägg, tester och kostrådgivning vid ett tillfälle.  

Medel - Vi utför träningsupplägg, tester och kostrådgivning vid ett uppstartstillfälle och vid ett utvärderingstillfälle.  

Maxi - Vi utför träningsupplägg, tester och kostrådgivning vid ett uppstartstillfälle och vid ett  utvärderingstillfälle, samt utformar personliga kost- och träningsprogram för varje individ.  

Företagspaket

bottom of page