top of page

Vi kontrollerar hur hälsoläget är genom att testa kondition, kroppssammansättning, rörlighet, styrka och ta prover på blodsocker respektive blodtryck.

Testerna visar din hälsoprofil, så att vi lätt kan se hur du ligger till och hur din livsstil ser ut. I särskilda hälsosamtal diskuterar vi vad som bör förändras eller förbättras.

 

Vi går även igenom målsättningar som vi sedan har uppföljning av.

Hälsoprofiler

bottom of page