top of page

Kundernas ord

”Anders på Hälsokällan blev snabbt en självklar samarbetspartner när det gäller konditionstester och  föreläsningar för våra ungdomar i specialidrott.

Han har stor kunskap, anpassar nivån efter våra  behov, är en förebild och en smittande personlighet.”
Laila, lärare framtidgymnasiet

”Vi har valt att samarbeta med Hälsokällan för att ge våra medarbetare ökad förståelse och motivation till träning och kost som ett viktigt inslag för god hälsa. För att stärka individen både psykiskt och fysiskt har vi genomfört både individuella och gruppaktiviteter. Uppföljning har skett genom att ta fram hälsoprofiler för varje medarbetare vid återkommande tillfällen. Hälsokällan har också hjälpt oss med bl.a. föreläsning om stresshantering och avslappningsövningar. Samarbetet har fungerat mycket bra och alla har fått ett stort förtroende för Hälsokällan och dess sätt att arbeta.”
Anders Sundberg, VD World Trade Center Göteborg

”Anders och Hälsokällan Väst har varit ett stort stöd i vårt hälsoarbete i förvaltningen. Anders har en djup och bred kompetens inom området, med en fantastisk förmåga att bemöta och motivera personal i förändringsarbetet till en bättre hälsa. Vi ger våra absolut bästa rekommendationer.”
Pierre Dikanda Personalspecialist, Göteborgs Stad Örgryte "Ville bara säga att det fortfarande går väldigt bra med maten och att dina tips är de bästa jag fått någonsin!!! Nu väger jag ännu lite mindre och jag är inte heller lika trött som jag brukar så det känns jättebra."

Sabina, 28 år

”Folkuniversitetet i Göteborg anlitar sedan ett par år tillbaka Anders Kjellander som utbildare och kursutvecklare inom ämnesområdet Hälsa & Friskvård. Anders har för vår räkning tagit fram en distansutbildning på grundnivå inom ämnesområdet, samt utvecklat en längre yrkesinriktad diplomutbildning, Diplomerad Friskvårdsgivare, som han också är huvudlärare på. Anders har också anlitats av vår företagsavdelning för föreläsningar. Anders är en uppskattad kursledare och lätt att samarbeta med, mycket tack vare sin positiva inställning.”
Ulrika Meijer, Utbildningsledare Folkuniversitetet 

”Vi bor på Eriksberg på ett s.k. 55+ boende i Bovivas regi, där vi bland annat har tillgång till motionslokal. Sedan ca ett och ett halvt år kommer vår friskvårdscoach Anders hit två gånger i veckan och leder en jätte trevlig gympa med oss. Vi är i olika åldrar – allt från ca 70 till 95 år och Anders har en förmåga att se till var och ens behov och möjligheter att hänga med. Till glad musik får han oss att jobba med hantlar, cyklar, bollar och alla upptänkliga muskelstärkande övningar. Han går runt och ser till att alla fattar rätt och allt efter förmåga gör enligt hans instruktioner. Det hela avslutas med stretchning till lugn musik och vi känner oss alltid lika genomarbetade och mycket nöjda allihop. Under denna tid med Anders har vi påtagligt fått upp vår kondition och vår balans har blivit mycket bättre. Vi ser alltid fram emot Anders gympatimmar med stor förväntan och glädje.”
Glada pensionärer på BoViva

bottom of page