top of page

Med personligtränare går vi igenom din fysiska hälsa genom att öka på din motivation och vilje styrka. Vi kommer ha ett nära samarbete tillsammans där vi hittar en perfekt kostsammansättning och struktur i vardagen.
Vi gör uppföljningstester där vi använder Muscle-lab för att mäta styrka, rörlighet och kondition.

Personlig tränare

bottom of page