PRIVATPERSONER 

Vi på Hälsokälla Väst har stor erfarenhet inom det vi gör och har kunnat bygga på den kunskap, tack vare det så har vi kunnat utvecklas till det vi är idag.

Tillsammans tar vi fram en individuell plan vilken anpassas utifrån dina förutsättningar och ambitioner. Du får en personlig coach som hjälper dig förbi eventuella problem som kan uppstå.

Första konsultationstillfället är alltid gratis. Därefter tar ni ställning till om ni till forsätta samarbete. Vi håller oss till kvalité som bidrar till återkommande nöjda kunder.

Våra erbjudanden

Vi på Hälsokälla Väst har stor erfarenhet inom det vi gör och har kunnat bygga på den kunskap, tack vare det så har vi kunnat utvecklas till det vi är idag.

Tillsammans tar vi fram en individuell plan vilken anpassas utifrån dina förutsättningar och ambitioner. Du får en personlig coach som hjälper dig förbi eventuella problem som kan uppstå.

Första konsultationstillfället är alltid gratis. Därefter tar ni ställning till om ni till forsätta samarbete. Vi håller oss till kvalité som bidrar till återkommande nöjda kunder.

Våra erbjudanden

© 2017 Hälsokällan Väst AB 

Borgmästaregatan 8 416 72 Göteborg 

Tel: 0708- 20 35 81

@:  anders@friskvardscoach.se 

  • Black Facebook Icon