top of page

PRIVATPERSONER 

Vi på Hälsokälla Väst har stor erfarenhet inom det vi gör och har kunnat bygga på den kunskap, tack vare det så har vi kunnat utvecklas till det vi är idag.

Tillsammans tar vi fram en individuell plan vilken anpassas utifrån dina förutsättningar och ambitioner. Du får en personlig coach som hjälper dig förbi eventuella problem som kan uppstå.

Första konsultationstillfället är alltid gratis. Därefter tar ni ställning till om ni till forsätta samarbete. Vi håller oss till kvalité som bidrar till återkommande nöjda kunder.

Våra erbjudanden

Knapp
Coaching
Massage
FYSS
Coaching
Nybliven mamma
Coaching
Kostrådgivning
Coaching
Att komma igång

Vi på Hälsokälla Väst har stor erfarenhet inom det vi gör och har kunnat bygga på den kunskap, tack vare det så har vi kunnat utvecklas till det vi är idag.

Tillsammans tar vi fram en individuell plan vilken anpassas utifrån dina förutsättningar och ambitioner. Du får en personlig coach som hjälper dig förbi eventuella problem som kan uppstå.

Första konsultationstillfället är alltid gratis. Därefter tar ni ställning till om ni till forsätta samarbete. Vi håller oss till kvalité som bidrar till återkommande nöjda kunder.

Våra erbjudanden

bottom of page