top of page

Stress är ett stort välfärdsproblem i dagens samhälle. En stor del av stresshantering innebär att lära känna sig själv för att förstå hur man reagerar vid stress så att den blir hanterbar.

Hälsokällan Väst använder ett flertal redskap och metoder som man sedan kan ta med sig in i vardagen. Vi träffas 5 gånger där vi diskuterar både individuellt och i grupp.

Vi kommer att använda oss av avslappningsmetoder, mental träning och diskutera vad som utlöser stress. Stress i måttliga mängder är positivt men det gäller att kunna hantera stressen. Det är först då som man kan tala om postitiv stress.

Stresshantering

bottom of page