top of page

Vill du gå ner i vikt, men når inte dina önskade resultat?

Hälsokällan Väst har lösningarna, kunskapen och erfarenheten för att du ska nå dina mål. Tillsammans gör vi träningen rolig med varierande aktiviteter som ska stärka din motivation.

Tillsammans tar vi fram ett träningsprogram utvecklat efter dina förutsättningar, där målet är stabil viktminskning snabbt. Vi inriktar oss på en kost med naturliga råvaror som anpassas efter träningsmetoderna. Samtidigt jobbar vi med att stabilisera och bibehålla den nya vikten.

Vi följer ett helhetskoncept där vi anpassar träning och kost efter individen. Successivt använder vi oss av uppföljningar och utvärderingar så att Du ska märka resultatet.

Viktminskning 

bottom of page